28.4.2015

EKV

Systém kontroly přístupu, docházka

AccessTyto systémy slouží k povolení vstupu nebo sledování docházky do hlídaného prostoru oprávněným osobám, které jsou vybaveny identifikačním prostředkem, zpravidla vstupní kartou nebo klíčenkou se správným kódem. Podle konstrukce je karta buď protažena štěrbinou čtecího zařízení anebo (u bezkontaktních systémů) přiložena před snímací jednotku. Centrála vyhodnotí kód karty a při správném kódu odblokuje zámek. Tento základní systém může být rozšířen o další funkce, jako je např. evidence přítomných osob nebo kompletní evidence docházky. Celý systém je řízen osobním počítačem.

Pro podrobné informace a zpracování konkrétní nabídky nás prosím kontaktujte.