14.4.2015

EZS, EPS

Elektronické zabezpečovací systémy

AccessKomplexní služby v oblasti ochrany majetku EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) včetně bezdrátové technologie od návrhu přes projekt a montáž, servis, revizi. Dodávaná zařízení EZS jsou homologována kriminální policií pro objekty s vyššími riziky (peněžní ústavy apod.). Čidla i ústředny odpovídají normě VdS. Abychom dosáhli optimálního způsobu zajištění objektů, využíváme k instalacím kompletní škály čidel. Nejpoužívanějšími prvky plášťové ochrany budov jsou magnetické kontakty a tříštivé detektory, případně infrazávory, čidla destrukčních zvuků apod. Vnitřní prostory jsou v převážné většině případů kontrolovány pasivními infra detektory, mikrovlnnými, ultrazvukovými nebo kombinovanými detektory pohybu. Podle charakteru zabezpečovaného objektu se uvedené základní prvky doplňují dalšími čidly a prostředky jako např. tísňovými hlásiči, kódovými a blokovacími zámky, video systémy apod.

  JABLOTRON 100+

Elektronické protipožární systémy

hasičKomplexní služby v oblasti EPS (elektronické požární signalizace) počínaje návrhem, projektem, montáží až po revizi dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a pravidelné revize protipožárních systémů. Požární signalizace je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů, ať se jedná o kancelářské budovy, výrobní provozy, hotely nebo ubytovny. Elektronická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru. Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme výrobky českých i zahraničních firem. Jde o adresovatelné systémy, které jsou v ČR homologovány. Projekt i konkrétní provedení EPS, návrh ústředny, vybavení čidly, jakož i specifikace všech doplňkových funkcí systému, vycházejí z požárně technické zprávy daného objektu. V závislosti na charakteru, členitosti a požárním zatížení objektu volíme optimální typ a velikost ústředny, případně i s možností dalšího rozšíření systému zabudováním doplňujících modulů.

Pro podrobné informace a zpracování konkrétní nabídky nás prosím kontaktujte.