14.4.2015

VARIO

Co je Vario

erp2Vario je podnikový software kategorie all-in-one ERP/CRM systém určený ke zpracování veškerých firemních agend. Jinými slovy můžete s jeho pomocí řešit tyto aktivity: práce s klienty (adresář, deník aktivit), nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku a další. Nemusíte se obávat přílišné složitosti, systém je tvořen moduly a ty, které váš podnik nepotřebuje, si nepořídíte.

Pro koho je Vario

Vario je primárně navržen pro firmy střední velikosti. Pokročilých vlastností software této kategorie však mohou úspěšně využívat i firmy malé, protože Vario je skutečně variabilní jak po stránce velikosti, tak po stránce uspořádání podnikových procesů. Jednotlivé moduly lze provozovat samostatně, což využijí firmy, ve kterých je zpracování agend rozděleno mezi jednotlivé pracovníky nebo oddělení. Zároveň lze všechny moduly nainstalovat třeba jen na jediný počítač. Podle počtu uživatelů a počtu položek můžete mít databáze na SQL serveru, síťovém souborovém serveru nebo bez použití sítě na lokálním disku. Vario může být díky tomu jedinečným řešením pro firmy, které mají pobočky různé velikosti. Nejen díky výše popsané variabilitě, ale také proto, že umožňuje výměnu dat mezi centrálou a pobočkami.

Vario – variabilní v každém ohledu

Hlavní předností našeho software je jeho variabilita. Vyniká rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, díky nimž uspokojí vaše představy o fungování vaší firmy. Vysoká míra přizpůsobení je zpravidla doménou komplikovaných „velkých systémů“ vyžadujících dlouhou a drahou implementaci. Vario je však chytře navržen a nastaven tak, že vyhovuje potřebám našich firem. Jeho implementace je proto rychlá a celková pořizovací cena nesrovnatelně výhodnější než u výše zmíněných systémů.Další zásadní výhodou našeho software je důsledná kompatibilita se světovými standardy. Uživatelské prostředí dodržuje standardy MS Windows a MS Office. Díky tomu pracují uživatelé ve známém prostředí intuitivně a efektivně. Formáty dat a aplikační rozhraní respektují nejpoužívanější standardy. Díky tomu nejste vázáni na „monopolního dodavatele“ a váš informační systém můžete integrovat s okolím.

Variabilní zákaznická řešení

erpVario lze v neobvyklé míře rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat požadavkům uživatelů pomocí standardního programátorského prostředí (VBA známý z MS Office). I bez znalosti programování můžete vytvářet nové tiskové výstupy, tabulková zobrazení, kontingenční tabulky a grafy. Snadno lze prezentovat nebo analyzovat data v programech Access, Excel a Word. Ukázkou těchto možností jsou například vestavěné funkce pro automatické generování dopisu v programu Word z jakéhokoli dokumentu Varia, který obsahuje adresu, nebo hromadná korespondence modulu Adresář. Náročnější požadavky lze plnit pomocí technologie doplňků (Add-ins). Doplňky jsou okna či aplikace, které lze doinstalovat do Varia. Spouští se z menu doplňků klávesovou zkratkou nebo událostí v příslušném modulu Varia. Mohou řešit libovolné úkoly s daty systému, například hromadnou fakturaci třeba v návaznosti na data z externích zařízení. Nejnáročnější požadavky lze řešit pomocí vlastních modulů. Vývojářům poskytujeme zdarma dokumentaci objektové knihovny systému Vario a společných funkcí systému a návod na registraci vlastních modulů. Nezávislí vývojáři se tak mohou zaměřit na vlastní funkce doplňků a modulů a využít hotové obecné funkce obstarávající běh programu a spolupráci s moduly Varia.

Variabilní uživatelské prostředí

Mezi hlavní přednosti patří možnost uživatelského nastavení téměř všech vlastností programu, číselníků a sestav. Uživatelé si mohou definovat vlastní klávesové zkratky pro libovolné funkce. Ekonomické moduly umožňují vedení neomezeného počtu knih dokladů s možností definovat libovolné číselné řady. Skladové hospodářství umožňuje vedení neomezeného počtu skladů. Stejně tak počet účetních subjektů není prakticky omezen. Všechny moduly umožňují návrh vlastních sestav s rozsáhlými možnostmi výpočtů a formátování analyzovaných dat. Tiskové formuláře jsou volně přístupné pro úpravu vzhledu (v prostředí MS Access). Nové sestavy a tiskové formuláře lze neomezeně přidávat. Vario využívá všech dostupných výhod prostředí MS Office a účelně spolupracuje s jeho programy (Word, Excel). V návrhu uživatelského prostředí jsou důsledně dodržovány zásady Microsoftu, takže uživatelé produktů Office se nemusí ve Variu učit nic nového. Všechny moduly mají stejný vzhled a ovládání. Díky tomu se zrychluje zaškolení nových uživatelů i zjednodušuje zastupování kolegů.

Variabilní implementace

Délka a rozsah implementace Varia záleží na velikosti firmy a rozsahu požadavků. Malé firmy vystačí s nastavením číselných řad, importem stávajících dat a zaškolením pracovníků. U středních firem je základem implementace rozbor podnikových procesů (naši konzultanti uplatňují procesní přístup dle zásad managementu jakosti ISO 9000) a návrh řešení. Implementace kromě nastavení může zahrnovat i vývoj nadstaveb, které řeší individuální požadavky. Máme vypracován vlastní, mnoha úspěšnými projekty ověřený, systém implementace, tým specialistů na všechny dotčené oblasti a síť autorizovaných partnerů, jenž zajistí co nejefektivnější výsledek pro váš úspěch.

Variabilní budoucnost

Nejen software, ale i služby pro zajištění jeho nepřetržitého provozu, jsou důležité pro fungování vaší firmy. Naše servisní programy zahrnují služby technické podpory a údržby software, které vám zajistí jeho spolehlivé fungování. Náš vstup do EU a související legislativní změny ukázaly, jak důležité je mít jistotu nepřetržité údržby podnikového software. Pečlivě sledujeme, analyzujeme a včas zpracováváme všechny požadavky legislativy ovlivňující podnikové procesy. Mnoho změn nás ještě čeká, naše i EU legislativa se stále vyvíjí, přijde integrace do systému jednotné měny. S naším softwarem se těchto změn nemusíte obávat. S Variem má váš podnik budoucnost.

Variabilní podnikové procesy

Vario dovoluje vybírat z několika obvyklých pracovních postupů vždy tam, kde je to možné. Například fakturaci zboží je možné provést bez vazby na sklad nebo fakturovat již vystavené výdejky nebo vystavit výdejku automaticky při vyskladnění produktů přímo z faktury. Fakturované výdejky mohou být již vyskladněné nebo je vyskladníte přímo z faktury a nebo vyskladníte zboží z fakturované výdejky… Popis všech možných kombinací se zkrátka vymyká rozsahu této základní informace. V otázce firemních procesů toho, co a jak je možné, se obraťte na nás.

Variabilní členění podniku

Modulární koncepce předurčuje Vario k nasazení ve firmách, kde práci na jednotlivých agendách vykonávají samostatní pracovníci nebo oddělení. Systém Vario instalovaný v takové firmě na počítačové síti tvoří informační systém, který umožňuje efektivní spolupráci všech oddělení. Pružnost systému a těsná provázanost jednotlivých modulů však současně umožňuje jeho nasazení i v malých firmách třeba s jedním PC a perspektivou možnosti hladkého rozšíření na víceuživatelský provoz nebo na architekturu klient-server (SQL). Výhody tohoto pružného řešení ocení i podniky, které potřebují jednotný informační systém pro řízení centrály a sítě poboček různé velikosti. Základem pro týmovou spolupráci je informační systém nainstalovaný na počítačové síti, kde všichni sdílejí společná data. Výměna dat zajišťuje spolupráci se vzdálenými pracovišti – pobočkami nebo samostatnými (např. mobilními) stanicemi. Díky ní lze například provádět centrální zpracování účetnictví či předávat zakázky z přenosného počítače do firmy. Předávání dokladů elektronickou formou je výhodné pro firmy, které k vedení účetnictví využívají externích služeb. Hitem dneška je elektronické obchodování mezi firmami a elektronická komunikace se státní správou. Se systémem Vario pracují tyto efektivní nástroje pro vás.

Variabilní pořizovací cena

Vario se dodává v šesti kategoriích. Všechny kategorie jsou softwarově shodné. Nižší kategorie mají pouze kontrolovanou kapacitu. Tato politika umožňuje i malým nebo začínajícím firmám využít všech výhod software, jež jsou jinak k dispozici v systémech vyšší třídy, které jsou určeny pro větší firmy, za adekvátně vyšší cenu. Větší společnosti využívají všech výhod plynoucích z užívání software s širokou uživatelskou základnou. Váš systém může růst spolu s firmou naprosto bez problémů. Pokud budete chtít zvětšit kapacitu systému nebo rozšířit počet modulů, stačí zadat nové licenční číslo. Tím získáte systém vyšší kategorie bez přerušení provozu. Navíc lze nyní využít výhody robustní architektury klient-server. Stávající data je možné snadno převést na MS SQL server nebo MSDE. Vario v kategorii SQL Office podstatně rozšiřuje možnosti růstu firmy.

Pro zpracování konkrétní nabídky nás prosím kontaktujte.
Podrobné informace naleznete na webu ekonomického ERP/CRM software VARIO.
VARIO  je obchodní značkou společnosti © SEYFOR a.s.